Kurs przeznaczony jest dla uczestników projektu Erasmus+ roku szkolnego 202/2023.