Arkusze z egzaminów zawodowych dla kwalifikacji:

  • TG.04
  • TG.07
  • BD.05
  • MG.24
  • BD.29

Kwalifikacja: B.AW1

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz

Zawód: Technik aranżacji wnętrz

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Kwalifikacja: B.AW2

Nazwa kwalifikacji: Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach obiektów architektonicznych

Zawód: Technik aranżacji wnętrz

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎