Kurs przeznaczony jest dla uczestników projektu Erasmus+ roku szkolnego 2019/2020.