Arkusze z egzaminów zawodowych dla kwalifikacji:

 • TG.04
 • TG.07
 • BD.05
 • MG.24
 • BD.29

Kwalifikacja: R.22

Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Zawód: Technik architektury krajobrazu

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎


Kwalifikacja: B.30

Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Zawód: Technik budownictwa

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎


Kwalifikacja: B.AW1

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz

Zawód: Technik aranżacji wnętrz

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Kwalifikacja: B.AW2

Nazwa kwalifikacji: Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach obiektów architektonicznych

Zawód: Technik aranżacji wnętrz

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎